منابع پژوهشی رشته اقتصاد و حسابداری

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

10,000 تومان

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

10,000 تومان

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانک های تجاری در ایران

10,000 تومان

بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران

10,000 تومان

تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

10,000 تومان

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

10,000 تومان

حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع به وسیله الگوریتم بهینه سازی جامعه نامنظم

10,000 تومان

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر مطالعه موردی کارخانه هفت تپه خوزستان

10,000 تومان

مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

10,000 تومان

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

10,000 تومان

عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

10,000 تومان

بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

10,000 تومان

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری و تاثیر آن برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی

10,000 تومان

شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی

10,000 تومان

رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده مطالعه موردی کشورهای منتخب 2006-2002

10,000 تومان

جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE (مورد ایران)

10,000 تومان

بررسی عوامل تعیین کننده حقوق مالکیت فکری

10,000 تومان

بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و در آمدهای نفتی در ایران

10,000 تومان

بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور

10,000 تومان

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

10,000 تومان

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

10,000 تومان

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

10,000 تومان

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

10,000 تومان

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

10,000 تومان

تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

10,000 تومان

بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود

10,000 تومان

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

10,000 تومان

بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

10,000 تومان

بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم

10,000 تومان

ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت

10,000 تومان

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی وشاخص قیمت سهام (1385-1380)

10,000 تومان

رابطه میان ذخایر و استخراج از منابع پایان پذیر در ساختارهای متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا مطالعه موردی بر روی نفت

10,000 تومان

حجم پولشویی در اقتصاد ایران

10,000 تومان

جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران رهیافتی مبتنی بر تحلیل‌های داده-ستانده

10,000 تومان

تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران (1386-1376)

10,000 تومان

پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران

10,000 تومان

بررسی رفتار شاخص قیمت بازار سهام ایران رهیافتی از اقتصاد فیزیک

10,000 تومان

بررسی تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2 در کشورهای خاورمیانه ای عضو اوپک

10,000 تومان

اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

10,000 تومان

تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

10,000 تومان

تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا

10,000 تومان

پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه تالیا

10,000 تومان

پارادوکس نفت و توسعه

10,000 تومان

بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت

10,000 تومان

بررسی تاثیر جهانی شدن برشدت انرژی در ایران

10,000 تومان

بررسی اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف بنزین و گازوئیل در ایران با تأکید بر بخش حمل‏ونقل: رویکرد مدل تعادل عمومی‏قابل محاسبه

10,000 تومان

بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی

10,000 تومان

امکان سنجی پیوستن ایران ایر به ائتلاف های بین المللی هوایی

10,000 تومان

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

10,000 تومان

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی

10,000 تومان

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردی:شهرستان کلیبر)

10,000 تومان

بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

10,000 تومان

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره ‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

10,000 تومان

واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

10,000 تومان

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

10,000 تومان

مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی

10,000 تومان

عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

10,000 تومان

“عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران”

10,000 تومان

رابطه ی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری با بازده فوق العاده آتی سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

10,000 تومان

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

10,000 تومان

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

10,000 تومان

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

10,000 تومان

تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

10,000 تومان

بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص

10,000 تومان

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

10,000 تومان

بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

10,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان (مطالعه موردی در استان تهران)

10,000 تومان

بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی

10,000 تومان

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

10,000 تومان

بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنایع غذایی)

10,000 تومان

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش (AHP)

10,000 تومان

اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

10,000 تومان

اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

10,000 تومان

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

10,000 تومان

اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

10,000 تومان

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)

10,000 تومان

تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

10,000 تومان

تبیین یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی

10,000 تومان

برآورد تابع تقاضای حمل و نقل درون شهری خانوارهای شهری کشور با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل AIDS

10,000 تومان

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

10,000 تومان

اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره 1358-87 مورد ایران

10,000 تومان

نقش زنان روستایی در اقتصاد شهرستان فومن

10,000 تومان

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست (آلودگی هوا و آب) در کشورهای عضو OECD و منتخب در حال توسعه

10,000 تومان

عوامل موثر بر شدت تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC

10,000 تومان

طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

10,000 تومان

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

10,000 تومان

سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

10,000 تومان

سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده‏ – ستانده

10,000 تومان

تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی

10,000 تومان

تحلیل اندیشه های مربوط به رشد بهینه جمعیت ( با تاکید بر نظرات ساموئلسون)

10,000 تومان

تجزیه و تحلیل مصرف آب در استان کرمان با استفاده از داده ستانده منطقه ای با تاکید بر بخش کشاورزی

10,000 تومان

تأثیر نرخ بهره بر بازده سهام صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران : بر مبنای روش موجک

10,000 تومان

تأثیر مخارج دولت روی سلامت و بهداشت بر رشد اقتصادی ایران

10,000 تومان

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب

10,000 تومان

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

10,000 تومان

تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا

10,000 تومان

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا

10,000 تومان

تأثیر برندهای غذایی بر روی کشش تابع تقاضای مصرف کنندگان لبنیات در ایران

10,000 تومان

تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

10,000 تومان

پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

10,000 تومان

بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

10,000 تومان

بررسی تاثیر باز بودن اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی

10,000 تومان

بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای بخشهای اقتصادی در استان لرستان و جهت‎گیری آن با برنامه های آمایش سرزمین

10,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیراین انحراف بر ایجاد مطالبات معوق(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان)

10,000 تومان

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

10,000 تومان

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

10,000 تومان

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و شهروندی فعال درجوانان مجرد شهر تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

10,000 تومان

بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی

10,000 تومان

بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر ارزش افزوده ی بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات وصادرات غیرنفتی(مطالعه ی موردی ایران)

10,000 تومان

بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی

10,000 تومان

بررسی تأثیر عوامل نهادی بر توسعه کارآفرینی: بررسی تطبیقی کشورهای نفتی و غیرنفتی منتخب

10,000 تومان

بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت مناطق منتخب بر سرمایه گذاری و اشتغال

10,000 تومان

بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران

10,000 تومان

بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تخلیه منابع انرژی پایان‌پذیر (نفت، گاز و ذغال سنگ)

10,000 تومان

بازارچه مرزی ( پرسه سو ) استان خراسان شمالی

10,000 تومان

آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

اندازه گیری پویایی کسب و کار بین بنگاه های موجود در صنعت، مطالعه ی موردی: بنگاه های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران: کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای

10,000 تومان

اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی

10,000 تومان

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

10,000 تومان

اثر شاخص های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی بازار

10,000 تومان

اثر توسعه ی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستم حیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

10,000 تومان

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

10,000 تومان

ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

10,000 تومان

بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

10,000 تومان

بررسی و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

10,000 تومان

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

10,000 تومان

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

10,000 تومان

موازنه انعطاف پذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

مقایسه رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین حسابرسان و پرستاران

10,000 تومان

مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها

10,000 تومان

مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها

10,000 تومان

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آنها

10,000 تومان

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی

10,000 تومان

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

10,000 تومان

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

10,000 تومان

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

10,000 تومان

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

10,000 تومان

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

10,000 تومان

رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

10,000 تومان

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن

10,000 تومان

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

10,000 تومان

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

10,000 تومان

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی)در بانکها

10,000 تومان

رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

10,000 تومان

تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد

10,000 تومان

تعیین مؤلفه های سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های کاشی در شهر یزد

10,000 تومان

تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

10,000 تومان

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها

10,000 تومان

تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

10,000 تومان

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

10,000 تومان

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

10,000 تومان

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

10,000 تومان

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

10,000 تومان

تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری

10,000 تومان

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

10,000 تومان

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

10,000 تومان

تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

10,000 تومان

تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود

10,000 تومان

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

10,000 تومان

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

10,000 تومان

پیش بینی شکست مالی با استفاده از معیارهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد

10,000 تومان

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

10,000 تومان

بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

10,000 تومان

بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند

10,000 تومان

بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

10,000 تومان

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

10,000 تومان

بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

10,000 تومان

بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

10,000 تومان

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

10,000 تومان

بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف

10,000 تومان

بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی

10,000 تومان

بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

10,000 تومان

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

10,000 تومان

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

10,000 تومان

بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

10,000 تومان

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

10,000 تومان

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

10,000 تومان

بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

10,000 تومان

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن)

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها

10,000 تومان

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی

10,000 تومان

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

10,000 تومان

بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری

10,000 تومان

بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

10,000 تومان

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

10,000 تومان

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

10,000 تومان

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده

10,000 تومان

بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

10,000 تومان

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی

10,000 تومان

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

10,000 تومان

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

10,000 تومان

بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی

10,000 تومان

بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی

10,000 تومان

بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

10,000 تومان

بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

10,000 تومان

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

10,000 تومان

بررسی ارتباط بین هموارسازی سودبا نسبت های مالی اهرمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

10,000 تومان

بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری

10,000 تومان

بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

10,000 تومان

انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)

10,000 تومان

امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

10,000 تومان

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

10,000 تومان

ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تلفیق

10,000 تومان

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

10,000 تومان

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

10,000 تومان

ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سودآوری آن ها در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و مالکیت نهادی و اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر شدت این رابطه

10,000 تومان

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور

10,000 تومان

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

10,000 تومان

ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

10,000 تومان

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

10,000 تومان

روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان

10,000 تومان

تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی

10,000 تومان

تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایران

10,000 تومان

تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های کشور ایران ( رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی)

10,000 تومان

تحلیل رابطه‏ ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه‏ موردی کارگاه‏های بزرگ صنعتی

10,000 تومان

تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

10,000 تومان

تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت

10,000 تومان

بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی

10,000 تومان

بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران

10,000 تومان

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350

10,000 تومان

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی(2005 – 1999)

10,000 تومان

امکان ‌سنجی مالی- اقتصادی استخراج معدن شن و ماسه مطالعه موردی معدن شاه‌ کوه

10,000 تومان

الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)

10,000 تومان

ارزیابی سرمایه گذاری بخشی در برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

10,000 تومان

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

10,000 تومان